ภาคต่อภาพยนตร์เรื่อง detective-chinatown ค้นพบ 2 เรื่อง